1. Úvodní ustanovení:
  Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů upravují vzájemné smluvní vztahy mezi majitelem objektu – Ing. Arenberger Ladislav, Suchdol nad Lužnicí čp.516, PSČ 378 06) a uživateli služeb (dále jen“ Zákazník“) v souladu s právním řádem České republiky. Zákazník uzavřením smlouvy prohlašuje, že je pověřen ostatními spoluúčastníky pobytu k uzavření smlouvy.

 2. Objednávání pobytu:
  Pobyt na Chatě CEP lze objednat e-mailem, popř. telefonicky. Délka pobytu v hlavní sezoně je minimálně 1 týden(turnusy -sobota-sobota), kratší pobyty jsou možné po dohodě s majitelem, nebo mimo sezónu. Pobyty začínají v sobotu - příjezd mezi 13.00 - 15.00, ukončení v sobotu od 10. - 12hod, (dle dohody), pokud není domluveno jinak.

 3. Ceny služeb:
  Cena služeb je stanovena majitelem objektu případně dohodou. Cena je uvedena v odkazu „kalendář termínů“ na konci stránky. Na počátku pobytu bude účtována kauce ve výši 1000,-kč.

 4. Práva a povinnosti zákazníka:
  Zákazník má právo reklamovat případné závady na objektu a žádat nápravu. Majitel se zavazuje, že provede odstranění závady v nejkratší možné době.
  Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal - tzn. uklizen a nepoškozen. Zvlášť je požadováno umyté nádobí, kuchyňské spotřebiče, lednice. grilovací rošty, WC+sprochový kout. Pokud tak neučiní, ubytovatel se může domáhat přiměřené náhrady škody, kterou je možno uplatnit odpočtem ze zaplacené kauce. Za neuklizený objekt bude účtováno 1000,-kč.

 5. Platební podmínky:
  Platební podmínky při objednávce.
  Klient uhradí 100% domluvené částky  převodem na účet a až po té bude jím požadovaný termín rezervován. (označen v kalendáři termínů červeně – OBSAZENO).Dodatečné poplatky( rekreační, povlečení, domácí zvíře) se hradí na místě v hotovosti. Po obdržení celé platby zašleme dle domluvy písemně , e-mailem nebo SMS, potvrzení o přijetí platby. V případě nástupu jiného počtu osob k pobytu, než je sjednáno, má majitel právo osoby nad dojednaný počet neubytovat.
  Platby za pobyt převodem zasílejte na bankovní účet v Kč.Do poznámky napište jméno a termín ubytování.
  Air/bank
  účet: 1560317019/3030

 6. Stornovací podmínky:
  Zákazník má právo od smlouvy odstoupit výhradně písemnou formou. Do 35 dnů před objednaným termínem účtujeme manipulační poplatek 1000,- Kč.

  Mezi 35. a 21. dnem 50 % z ceny pobytu
  Mezi 21. a 7. dnem 80 % z ceny pobytu
  Od 7. dne před nástupem 100 % ceny pobytu
   
  V případě, že za sebe Zákazník zajistí náhradu, storno poplatky neplatí. Bankovní poplatky spojené s navrácením finančních prostředků budou odečteny z vracené částky.

 7. Reklamace:
  Zjištěné nedostatky ve vybavení objektu je nutno ihned nahlásit majiteli objektu, aby mohla být náprava učiněna co nejdříve na místě. Majitel zodpovídá za technický a hygienický stav objektu, jeho vybavenost. Na objektu je voda čerpána z vlastního zdroje a proto nemohu garantovat nezávadnost vody po celou dobu.

 8. Zrušení pobytu majitelem:
  Majitel je oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ohroženo mimořádnou událostí, kterou nebylo možno předvídat. V tomto případě nabídne Zákazníkovi adekvátní náhradu nebo vrátí jím zaplacenou částku.

 9. Pojištění pobytu:
  V ceně pobytu není obsaženo pojištění.
  Klient používá objekt jeho zařízení a vybavení včetně i dalšího vybavení a zařízení na vlastní nebezpečí.

 10. Závěrečná ustanovení:
  Zákazník stvrzuje objednávkou pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.
  Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 01.01.2017.

majitel objektu: Ing. Arenberger Ladislav..................................................             zákazník: ..................................
podpis:                                                                                                                podpis: